Leoš Knötig tel.: +420 5 43 216 604 (543 216 604), http://www.knotig.cz/

Telekomunikační materiál Cejl 29/76, 602 00 Brno - Zábrdovice
 
 

JXFE-V FE180/P30-90 B2ca,s1,d0 UV

/ Katalog / Bezhalogenové sdělovací kabely splňující vyhlášku 23/2008 Sb., č. 268/2011 Sb. a ZP27/2008

Sdělovací kabel se zvýšenou odolností proti šíření plamene a funkční schopností při požáru,splňující podmínky dle vyhlášky č. 23/2008 Sb.,č. 268/2011 Sb.,podmínky dle zkušebního předpisu ZP-27/2008,podmínky dle STN 92 0205,DIN 4102-12,UV stabilní dle ČSN EN 50289-4-17
JXFE-V FE180/P30-90 B2ca,s1,d0 UV Konstrukce


1. Cu jádro tř. 1
2. Ovíjená ohňová bariéra (páska)
3. Izolace žil (zesítěný PE)
4. Stínění duše hliníkovou fólií s příložným CuSn drátkem
5. Duše ovinuta ohňovou barierou (páska)
6. Plášť(FRNC polymer)


 Specifikace


Kabel splňuje podmínky pro volně vedené kabely dle Vyhlášky č. 23/2008 Sb.
Kabel splňuje funkční schopnost při požáru 180 minut (značení FE180).
Kabel dle normy prEN 50399:2007splňuje kategorii B2ca,s1,d0.
Kabel během hoření uvolňuje malé množství tepla, kouře a nedochází k odkapávání hořících částic.
Kabel splňuje podmínky dle zkušebního předpisu ZP-27/2008, podmínky dle norem STN 92 0205, DIN 4102-12 -(Normová křivka teplota/čas podle ČSN EN 1363-1).


 Použití:


Zdravotnická zařízení (jesle, lůžková oddělení, nemocnice, JIP, ARO,operační sály, lůžkové části, zařízení sociální péče), stavby s vnitřními shromažďovacími prostory (školy, divadla, kina,kryté haly, kongresové sály, nákupní střediska hotely, výstavní prostory, shromažďovací prostory atd.), stavby pro bydlení (mimo rodinné domy) - (únikové cesty, společné prostory, haly, recepce, jídelny, menzy, restaurace).
Kabel lze použít v prostředí s nebezpečím výbuchu zóna 1, zóna 2, za dodržení veškerých podmínek jiskrové bezpečnosti dle normy ČSN EN 60079-11.


 Značení kabelu


1. FE-180 - Funkční schopnost kabelu v ohni (celistvost obvodu, izolační integrita) dle ČSN IEC 60331-21.
2. P30-P90 – Vyjádření doby v minutách 30, 60, 90. Hodnota udává čas, po kterou byly dodrženy funkční požadavky.
Identifikační písmeno (P), funkční doba (30,60,90)-R. Značení odpovídá dle zkušebního předpisu ZP-27/2008.


 Značení dle prEN 50399:2012

  1. B2ca - zkouška hoření kabelů ve svazku, kde celkové množství uvolněného tepla z kabelu za 1200s (20 min.) ≤ 15MJ, maximální rychlost uvolňování tepla ≤ 30kW, šíření čela plamene ≤ 1,5 m, index rychlosti růstu požáru ≤ 150 W.s-¹, šíření plamene ≤ 425 mm.
  2. s1 - rychlost vývinu kouře ≤ 0,25 m²/s a celkové množství vyvinutého kouře za 1200s (20 min.) ≤ 50 m².
  3. d0 - žádné odkapávání hořících částic během 1200s (20 min.). Upozornění


Uvedený kabel je určen pro prostřední vnitřní i venkovní, do kabelových žlabů, trubkových chrániček, lávek a kanálů.
Kabel je určen pro volné nebo pevné uložení, avšak není určen pro trvalé namáhání v ohybu.


 Zvláštnosti


Max. provozní kapacita - 120 nF/km
Max. kapacitní nerovnováha - 400 pF/ 500 m


 Technické údaje

Dovolený poloměr ohybuTPF 01/14
Dovolená teplota na jádře +90°C
Provozní napětí300 V
Rozsah teplotPři pokládce min. -5°C, Při provozu -30°C až +90°C
Zkušební napětíž-ž 1000 V, ž-s 500 V
Barevné značení žilDle IEC 60189-2 nebo jiné varianty dle TPF 01/14
Barevné provedení pláštěoranžová, na přání černá nebo jiná
Technické podmínkyTPF 01/14
Hustota dýmůČSN EN 61034-2
Korozivita zplodin při hořeníČSN EN 50267
Odolnost proti šíření plameneČSN EN 60332-3-22
Funkční schopnost v ohniČSN IEC 60331-23
Funkční schopnost kabelového systému dleZP-27/2008, STN 92 0205, DIN 4102-12
Měření uvolněného tepla,dýmu a odkapávání častic při zkoušce odolnosti proti šíření plameneČSN EN 50399:2012
UV stabilita pláštěČSN EN 50289-4-17


Funkční schopnost kabelového systému dle ZP-27/2008

Ostatní technické informace na vyžádání pomocí níže uvedeného formuláře.

 Formulář pro Vaše dotazy

Zde je připraven formulář pro Vaše dotazy, které také rádi odpovíme na telefonních číslech a adresách uvedených v sekci kontakty.

text:
e-mail:
telefon:
 

Po dopsání zprávy klikněte prosím na tlačítko "Odeslat informace". Děkujeme Vám
Dokument získán na Internetu na stránkách: http://knotig.cz/article/articleprint/173/

tel.: +420 543 216 604 (543 216 604)
tel.: +420 511 115 123 (511 115 123)
e-mail: info@knotig.cz
internet: http://www.knotig.cz/
IČO: 15 233 537
DIČ: CZ6405161697
č.účtu: Komerční Banka, a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1, 86-2473500207/0100, IBAN: CZ4401000000862473500207

Leoš Knötig
Cejl 29/76
602 00 BRNO - Zábrdovice